Skuldberading:

Wat is skuldberading?

Skuldberading is deur die NKR (Nasionale Krediet Reguleerder) ingestel om kliënte teen die toestaan van roekelose krediet te beskerm asook om oorbeskulde kliënte te beskerm en voorsiening te maak dat sulke kliënte hulle skuld op ‘n bekostigbare en verantwoordelike wyse kan afbetaal sonder dat hulle hul bates verloor of dat krediteure regsaksies teen hulle neem (Nasionale Kredietwet 34, van 2005).

 

Wat is ‘n skuldberader?


‘n Skuldberader is ‘n persoon wat deur die NKR (Nasionale Krediet Reguleerder) aangestel is om oorbeskulde kliënte by te beskerm en by staan en as middelaar op te tree tussen oorbeskulde kliënte en krediteure. 

‘n Skuldberader sal: 

 •         Vir u ‘n gratis asseseringsvorm stuur om u vlak van oorbeskulding te bepaal. Dit kan aangevra word by: alicelubbe@telkomsa.net
 •         Met u ‘n afspraak maak om u vlak van oorbeskulding te bepaal indien u besluit om aansoek te doen om skuldberaing.
 •         Onmiddelik u aansoek om skuldberading verwerk indien u oorbeskuld is.
 •         Die krediteure en krediet buro’s namens u kontak en hulle in kennis stel van u aansoek.
 •         Met u krediteure onderhandel en u skuld herstruktureer vir ‘n verminderde paaiement.
 •         U skuld so herstruktureer sodat u net nodig het om een vasgestelde en bekostigbare paaiement maandeliks hoef te betaal aan al u krediteure.
 •         ‘n Nasorgdiens lewer tydens die hele proses en totdat die proses afgehandel is.

 

Voordele van skuldberading: 

 • Die skuldberadingsproses maak voorsiening vir u noodsaaklike lewenskostes sodat u dit kan bekostig om in u en u gesin se behoeftes te voorsien terwyl u onder skuldberading is.
 • Dit sal u in staat stel om u skuld op ‘n bekostigbare wyse af te kan betaal sonder dat u naam op die swartlys geplaas word.
 • U behou u bates en hoef u nie te bekommer oor die agterstallige skuld nie.
 • Krediteure mag nie regstappe neem terwyl u onder skuldberading is nie.

Nadele van skuldberading:  

 •         U sal nie enige krediet ooreenkomste kan aangaan terwyl u onder skuldberading is nie. 

Skuldberadingsfooi: 

 • Die assesering om u vlak van oorbeskulding te bepaal is gratis.
 • Die skuldberader se herstruktureringsfooi word deur die NKR (Nasionale Krediet Reguleerder) vasgestel om kliënte te beskerm teen uitbuiting.
 • Dit is nie nodig om enige fooi vooraf te betaal nie aangesien die skuldberader se fooi by die eerste paaiement ingesluit word.

Wanneer moet u aansoek doen om skuldberading?

U kan aansoek doen om skuldberading sodra u besef dat u nie meer u maandelikse paaiemente aan die krediteure kan betaal nie. As die krediteure reeds ‘n seksie 129 brief of dagvaardiging uitgereik het, kan daardie rekening nie meer onder skuldberading geplaas word nie. U kan wel aansoek doen om die res van u rekeninge onder skuld berading te plaas.

 

Dit is dus belangrik om betyds aansoek te doen en nie uit te stel totdat dit te laat is nie.